Polemik: Mungkinkah Kita Mendahulukan Kepentingan Orang Lain?

Ach Dhofir Zuhry Pengajar filsafat di STF Al-Farabi